Mūsų teikiamos paslaugos

 

Slaugos namuose gyvenančiam žmogui įstaiga teikia šias trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas:

  • apgyvendinimo;
  • pagalbos rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalbos, asmeninės higienos paslaugų orgavizavimo;
  • maitinimo;
  • sveikatos priežiūros paslaugas (slauga);
  • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
  • darbinių įgūdžių ugdymo;
  • laisvalaikio organizavimo;
  • informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo;
  • kitas paslaugas, reikalingas asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
Atnaujinta: 2020-07-07       13:20:11