Mokėjimo už socialinės globos paslaugas dydis:

 

 Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą.

 Jei suaugusio asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja 1 procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes bei teikiamų paslaugų rūšį.

 

Globos kaina Dotnuvos slaugos namuose:

 

Nustatyta Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-99

Asmeniui su sunkia negalia: 1098,00 Eur / mėn.
Asmeniui be sunkios negalios: 989,00 Eur / mėn.