Apgyvendinimo Dotnuvos slaugos namuose tvarka

 

Kur kreiptis

    Socialinių paslaugų teikimo organizatorius yra Kėdainių rajono savivaldybės socialinės paramos skyrius. Dėl informacijos apie stacionarios socialinės globos paslaugų teikimą asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių adresu: J. Basanavičiaus g. 36, 410 kabinetas, telefonas (8 347) 44200.

Reikalingi dokumentai

     Asmuo, norintis gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas, turi pateikti socialiniam darbuotojui visą būtiną informaciją, susijusią su asmens poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu:

  • Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (pildomas vietoje);
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, laikinąjį asmens pažymėjimą ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje);
  • Pensininko pažymėjimą;
  • Neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimą;
  • Medicinos dokumentų išrašą su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;
  • Neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NONT) arba medicininės socialinės ekspertizės komisijos (MSEK) pažymą;
  • Santuokos įregistravimo, ištuokos ar sutuoktinio mirties liudijimą;
  • 2 (dvi) nuotraukas.

    Visus išvardintus dokumentus reikia pateikti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui adresu: J. Basanavičiaus g. 36, 410 kabinetas, telefonas (8 347) 44200.
     Asmenų siuntimo į globos įstaigas komisija, apsvarsčiusi asmens prašymą, per 1 mėnesį informuoja apie priimtą sprendimą dėl stacionarios socialinės globos teikimo.