Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

2024 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

 

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2024-06-30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2024-03-31 d.


2023 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

 

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2023-12-31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2023-09-30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2023-06-30 d. 

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2023-03-31 d.  

 

2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

 

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2022-12-31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2022-09-30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2022-06-30 d. 

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2022-03-31 d. 

 

2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitos 

 

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2021-12-31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2021-09-30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2021-06-30 d. 

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2021-03-31 d. 

 

2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

 

Biudžeto vkdymo ataskaita su priedais 2020 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto vkdymo ataskaita su priedais 2020 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2020 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2020 m. kovo 31 d.

 

2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

 

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2019 m. gruodžio 31 d.

 

2019 metų 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitos

 

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2019 m. rugsėjo 30 d.

 

2019 metų 6 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitos

 

Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita 2019 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2019 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita savarankiškos biudžeto lėšos 2019 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2019 m. birželio 30 d.

Biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaita 2019 m. birželio 30 d.

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita 2019 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. birželio 30 d.

 

2019 metų 3 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitos

 

Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita 2019 m. kovo 31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2019 m. kovo 31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita savarankiškos biudžeto lėšos 2019 m. kovo 31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2019 m. kovo 31 d.

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita 2019 m. kovo 31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. kovo 31 d.

 

2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

 

Biudžeto įvykdymo ataskaita valstybės deleguotos lėšos 2018 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita savarankiškos lėšos 2018 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaita specialiosios įmokų lėšos 2018 m. gruodžio 31 d.

Mokėtinos gautos sumos 2018 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2018 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas